🔶تکنولوژی های جدید در رینوپلاستی (جراحی زیبایی بینی )


در حال حاضر واژه رینوپلاستی پیشرفته در کنگره ها یا مجامع علمی زیاد شنیده می شود. منظور از رینوپلاستی پیشرفته این است که برش وجود ندارد یا از لیزر برای عمل جراحی بینی استفاده می شود. منظور از واژه رینوپلاستی پیشرفته بازسازی و تقویت دریچه های داخلی، خارجی و دوختن دقیق تمام اجزای بینی در جای دقیق خود است که اتفاقا نیاز به جراحی بینی به روش باز دارد که جلوی بینی برش کوچکی داده می شود.

❌لیزر در جراحی زیبایی بینی نقشی ندارد و صرفا برای مقاصد تبلیغاتی و عوام فریبی استفاده می شود. دو روش برای انجام عمل زیبایی بینی وجود دارد؛ در روش بسته که برش داخل بینی داده می شود که با توجه به عدم دید کافی موقع عمل دقت کمتری نسبت به روش دوم که روش باز است دارد و در مورد اشخاصی که نوک بینی بدشکل است یا دچار کجی شدید بینی است ترجیحا روش باز توصیه می شود که موقع عمل دید بهتر و دقت بیشتری را به وجود می آورد. هرچند مهارت و تجربه جراح پلاستیک است که روش و نتیجه عمل را تعیین می کند.